top of page
 • Wat is een bandagist ?
  De bandagist is de professionele zorgverlener die, op basis van een voorschrift, bepaalt welk artikel u nodig heeft, deze aanmeet, past en levert. Dit volgens een lijst van de RIZIV. Bij deze lijst horen de lumbostaten en buikgordels op maat, breukbanden, stoma materiaal, steunkousen, orthopedische steunzolen en borstprothesen.
 • Wat moet ik doen om steunzolen te laten maken?
  Afspraak Voor de maatname van de steunzolen vragen wij steeds een afspraak te maken. Dit kan via het nummer 01622.25.55 Maatname Een reeks voetanalysen (statisch en dynamisch) worden gemaakt om uw biomechanica goed te begrijpen. Zo kunnen de materialen en de correcties goed gekozen worden, afhankelijk van uw activiteiten, en uw schoenen. Confectie Onze orthopedische steunzolen worden in het atelier van Pauwels Orthopedie gemaakt door de persoon die de maatname deed. Aflevering De orthopedische steunzolen zijn ongeveer een week na de maatname klaar. Indien het dringend is, is het altijd mogelijk om dit samen te bespreken. Het is belangrijk dat u ze komt passen wanneer u ze komt halen. Zo kijken we na of alle correcties juist zijn toegepast. Aanpassingen zijn steeds mogelijk. Terugbetaling Met een voorschrift van een specialist (orthopedist, fysische geneeskunde en revalidatie, kinderarts, reumatoloog, chirurg, neuroloog) kunt u van de ziekenkas van een terugbetaling genieten. Het voorschrift is 2 maanden geldig voor een eerste aflevering, 6 maanden voor een hernieuwing. Voor de patiënten <18jaar, kunt u elk jaar terugtrekken met telkens een nieuw voorschrift. Voor de patiënten van >18jaar, kunt u om de 2 jaar terugbetaald worden.
 • Wat moet ik doen om steunkousen te verkrijgen?
  Zware- en gezwollen benen, lage bloeddruk, lymphe- of bloedproblemen: zoveel redenen om steunkousen te dragen. Alleen de kousen van drukklasse 3 en 4 kunnen terugbetaald worden onder bepaalde voorwaarden. Voor meer info, kunt u ons bellen of in de winkel komen. Maar kousen van drukklasse 1 en 2 zijn meestal voldoende om uw problemen te verhelpen ! Compressiekousen dienen opgemeten te worden, liefst ’s morgens, en aangepast te worden. Als u al een steunkous heeft gehad en u met zekerheid uw maat ken, is het mogelijk om dezelfde te bestellen zonder te moeten passen. Gelieve contact te nemen voor meer uitleg.
 • Wat moet ik doen om een lumbostaat of buikgordel op maat te verkrijgen ?
  Maatname U hoeft geen afspraak te nemen. Kom gewoon binnen met uw voorschrift van de huisarts. We nemen de nodige maten voor de confectie van uw gordel. Sonia, onze naaister, zal uw gordel maken in ons eigen atelier. Pas Een afspraak zal gegeven worden om uw gordel te passen. Deze zal nog niet volledig klaar zijn. We markeren de nodige aanpassingen, plooien de baleinen op uw rug en noteren uw eventuele wensen. Aflevering Een laatste afspraak zal moeten genomen worden om uw gordel te komen halen. In sommige gevallen, kan deze service aan huis gedaan worden.
 • Wat moet ik doen om een borstprothese te krijgen?
  Komt u binnen met uw voorschrift (van een specialist voor een 1ste keer, of van een huisarts de volgende keren). Dit gaat een terugbetaling van de ziekenkas mogelijk maken. Samen gaan we dan verschillende modellen passen om de juiste prothese voor u te vinden. Omdat elke vrouw verschillend is, bestaan er verschillende maten en modellen van prothesen.Heeft u al een borstprothese, en u wenst dezelfde, kunt u ons eerst contacteren om deze te bestellen.
 • Wat moet ik doen om een mijn stoma materiaal te krijgen?
  Komt u binnen met uw voorschrift. Dit gaat een terugbetaling van de ziekenkas mogelijk maken. We bekijken samen wat u nodig heeft.Indien u al stoma materiaal heeft, en u wenst dezelfde, contacteer ons om het te bestellen.
 • Welke loophulpmiddelen mogen door een huisarts voorgeschreven worden?
  Rollators, rolstoelen, scooters, en elektrische rolstoelen. Het loophulpmiddel moet voorgeschreven zijn met een “bijlage 19” (zie af te drukken documenten). Gaankaders of rollators kunt u bij ons onmiddellijk verkrijgen. Voor een rolstoel moeten we een aanvraag maken aan uw ziekenfonds. Zodra we de toelating ontvangen kunnen we u de rolstoel leveren. Voor meer info, kunt u ons steeds contacteren.
 • Hoe werkt het met de terugbetaling van een loophulpmiddel?
  Patiënten hebben recht op terugbetalingen dankzij: Mutualiteiten Verzekeringen VAPH Het RIZIV heeft een exclusieve lijst waarop alle producten en accessoires die terugbetaald mogen worden schijnen. Ieder product, behalve rollators en gaankaders, moet eerst aangevraagd worden bij de bijhorende ziekenkas. Voor meer info, kunt u met ons contact nemen.
 • Wat is een orthese?
  Een orthese (brace) is een externe (aan het lichaam) hulp, om een lichaamsdeel te stabiliseren, corrigeren of beschermen.
 • Wie mag een orthese voorschrijven?
  Alleen specialisten mogen orthesen voorschrijven: orthopedist, fysische geneeskunde en revalidatie, kinderarts, reumatoloog, chirurg, neuroloog,… Helaas mogen huisdokters, sportdokters, osteopaten of kinesisten deze niet voorschrijven.
bottom of page